Câu hỏi:

19/05/2021 181

Một xạ thủ bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng sau

 

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ bảng tần số ta có biểu đồ đoạn thẳng

Đáp án cần chọn là: C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm kiểm tra môn Toán (hệ số 2) của học sinh lớp 7D được ghi lại trong bảng sau :

Giá trị (x)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

0

0

0

0

2

4

7

15

10

6

4

N=48

Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn biểu đồ đoạn thẳng

Xem đáp án » 19/05/2021 675

Câu 2:

Điểm kiểm tra môn Toán (hệ số 2) của học sinh lớp 7D được ghi lại trong bảng sau :

Giá trị (x)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

0

0

0

0

2

4

7

15

10

6

4

N=48

 Dấu hiệu quan tâm là gì ?

Xem đáp án » 19/05/2021 203

Câu 3:

Điểm kiểm tra môn Toán (hệ số 2) của học sinh lớp 7D được ghi lại trong bảng sau :

Giá trị (x)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

0

0

0

0

2

4

7

15

10

6

4

N=48

Số các giá trị là bao nhiêu ?

Xem đáp án » 19/05/2021 149

Bình luận


Bình luận