Câu hỏi:

19/05/2021 660

Điểm kiểm tra môn Toán (hệ số 2) của học sinh lớp 7D được ghi lại trong bảng sau :

Giá trị (x)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

0

0

0

0

2

4

7

15

10

6

4

N=48

Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn biểu đồ đoạn thẳng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hình vẽ A biểu diễn biểu đồ đoạn thẳng.

Đáp án cần chọn là A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm kiểm tra môn Toán (hệ số 2) của học sinh lớp 7D được ghi lại trong bảng sau :

Giá trị (x)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

0

0

0

0

2

4

7

15

10

6

4

N=48

 Dấu hiệu quan tâm là gì ?

Xem đáp án » 19/05/2021 196

Câu 2:

Một xạ thủ bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng sau

 

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Xem đáp án » 19/05/2021 176

Câu 3:

Điểm kiểm tra môn Toán (hệ số 2) của học sinh lớp 7D được ghi lại trong bảng sau :

Giá trị (x)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

0

0

0

0

2

4

7

15

10

6

4

N=48

Số các giá trị là bao nhiêu ?

Xem đáp án » 19/05/2021 145

Bình luận


Bình luận