Câu hỏi:

21/05/2021 237

Điểm kiểm tra môn toán học kì I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

 

Dấu hiệu điều tra là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dấu hiệu điều tra là điểm bài kiểm tra môn Toán học kì I của mỗi học sinh lớp 7A.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm kiểm tra môn toán học kì I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

 

Mốt của dấu hiệu là

Xem đáp án » 21/05/2021 265

Câu 2:

Điểm kiểm tra môn toán học kì I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

 

Số các giá trị của dấu hiệu là

Xem đáp án » 21/05/2021 154

Câu 3:

Theo dõi thời gian làm 1 bài toán (tính bằng phút) của lớp 7A, thầy giáo lập được bảng sau:

 

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là

Xem đáp án » 21/05/2021 154

Câu 4:

Theo dõi thời gian làm 1 bài toán (tính bằng phút) của lớp 7A, thầy giáo lập được bảng sau:

 

Mốt của dấu hiệu là

Xem đáp án » 21/05/2021 115

Câu 5:

 của lớp 7A, thầy giáo lập được bảng sau:

 Theo dõi thời gian làm 1 bài toán (tính bằng phút)

Số học sinh làm bài trong 6 phút là

Xem đáp án » 21/05/2021 97

Câu 6:

Điểm kiểm tra môn toán học kì I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

 

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là

Xem đáp án » 21/05/2021 96

Bình luận


Bình luận