Câu hỏi:

21/05/2021 100

Điểm kiểm tra môn toán học kì I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

 

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Có 8 giá trị khác nhau của dấu hiệu, đó là 2;4;5;6;7;8;9;10

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm kiểm tra môn toán học kì I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

 

Mốt của dấu hiệu là

Xem đáp án » 21/05/2021 272

Câu 2:

Điểm kiểm tra môn toán học kì I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

 

Dấu hiệu điều tra là gì?

Xem đáp án » 21/05/2021 241

Câu 3:

Theo dõi thời gian làm 1 bài toán (tính bằng phút) của lớp 7A, thầy giáo lập được bảng sau:

 

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là

Xem đáp án » 21/05/2021 165

Câu 4:

Điểm kiểm tra môn toán học kì I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

 

Số các giá trị của dấu hiệu là

Xem đáp án » 21/05/2021 156

Câu 5:

Theo dõi thời gian làm 1 bài toán (tính bằng phút) của lớp 7A, thầy giáo lập được bảng sau:

 

Mốt của dấu hiệu là

Xem đáp án » 21/05/2021 121

Câu 6:

 của lớp 7A, thầy giáo lập được bảng sau:

 Theo dõi thời gian làm 1 bài toán (tính bằng phút)

Số học sinh làm bài trong 6 phút là

Xem đáp án » 21/05/2021 100

Bình luận


Bình luận