Câu hỏi:

25/05/2021 25,039

Pin quang điện hoạt động dựa vào.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sai?

Xem đáp án » 25/05/2021 18,428

Câu 2:

Chọn câu phát biểu sai về pin quang điện.

Xem đáp án » 25/05/2021 2,798

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn?

Xem đáp án » 25/05/2021 2,574

Câu 4:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 25/05/2021 2,429

Câu 5:

Chọn câu sai. Trong hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện:

Xem đáp án » 25/05/2021 1,853

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 25/05/2021 1,691

Bình luận


Bình luận