Câu hỏi:

25/05/2021 781

Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Trong các vật trên, ta có sự phát sáng của bóng đèn ống là sự phát quang

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ánh sáng lân quang là:

Xem đáp án » 25/05/2021 1,533

Câu 2:

Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng:

Xem đáp án » 25/05/2021 1,309

Câu 3:

Ánh sáng huỳnh quang là:

Xem đáp án » 25/05/2021 1,251

Câu 4:

Lần lượt chiếu các ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, vàng và cam vào một chất huỳnh quang thì có một trường hợp chất huỳnh quang này phát quang. Biết ánh sáng phát quang có màu chàm. Ánh sáng kích thích gây ra hiện tượng phát quang này là ánh sáng

Xem đáp án » 25/05/2021 1,111

Câu 5:

Một chất có khả năng phát quang ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu lục. Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu nào?

Xem đáp án » 25/05/2021 944

Câu 6:

Chọn câu sai:

Xem đáp án » 25/05/2021 846

Bình luận


Bình luận