Câu hỏi:

27/05/2021 924

Hạt nhân càng bền vững khi có

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mức độ bền vững của một hạt nhân tùy thuộc vào năng lượng liên kết riêng

Hạt nhân càng bền vững khi có năng lượng liên kết riêng càng lớn

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói về lực hạt nhân, câu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 27/05/2021 1,678

Câu 2:

Trong các hạt nhân: H24e;L37i;F2656e;U92235. Hạt nhân bền vững nhất là:

Xem đáp án » 27/05/2021 1,369

Câu 3:

Thông tin nào sau đây là sai khi nói về các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân?

Xem đáp án » 27/05/2021 928

Câu 4:

Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn:

Xem đáp án » 27/05/2021 677

Câu 5:

Lực liên kết giữa các nuclon trong hạt nhân có bản chất là:

Xem đáp án » 27/05/2021 589

Câu 6:

Để so sánh độ bền vững của hai hạt nhân ta dựa vào

Xem đáp án » 27/05/2021 498

Bình luận


Bình luận