Câu hỏi:

27/05/2021 184

Năng lượng liên kết riêng được xác định bằng biểu thức nào dưới đây:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Năng lượng liên kết riêng được xác định bằng biểu thức: ε=WlkA

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói về lực hạt nhân, câu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 27/05/2021 1,417

Câu 2:

Trong các hạt nhân: H24e;L37i;F2656e;U92235. Hạt nhân bền vững nhất là:

Xem đáp án » 27/05/2021 1,289

Câu 3:

Thông tin nào sau đây là sai khi nói về các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân?

Xem đáp án » 27/05/2021 885

Câu 4:

Hạt nhân càng bền vững khi có

Xem đáp án » 27/05/2021 845

Câu 5:

Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn:

Xem đáp án » 27/05/2021 646

Câu 6:

Lực liên kết giữa các nuclon trong hạt nhân có bản chất là:

Xem đáp án » 27/05/2021 472

Câu 7:

Để so sánh độ bền vững của hai hạt nhân ta dựa vào

Xem đáp án » 27/05/2021 446

Bình luận


Bình luận