Câu hỏi:

30/05/2021 357

Hạt nhân U92235 hấp thụ một hạt nơtron thì vỡ ra thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Đây là 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

+ Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân không bền vững tự phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành các hạt nhân kháC. Hạt nhân tự phân hủy gọi là hạt nhân mẹ, hạt nhân được tạo thành sau khi phân hủy được gọi là hạt nhân con.

+ Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân rất nặng hấp thụ một nơtron và vỡ thành hai hạt nhân trung bình.

+ Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn.

Theo đầu bài: Hạt nhân U92235 hấp thụ một hạt nơtron vỡ thành hai hạt nhân nhẹ hơn

Quá trình đó là phản ứng phân hạch

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu dùng nơtron chậm có năng lượng cỡ 0,01eV bắn vào hạt nhân U235 thì thông tin nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 30/05/2021 917

Câu 2:

Phản ứng phân hạch là

Xem đáp án » 30/05/2021 370

Câu 3:

Cho các hạt nhân U92235;U92238;H24e  và P94239u . Hạt nhân không thể phân hạch là:

Xem đáp án » 30/05/2021 362

Câu 4:

Điều kiện để xảy ra phản ứng dây truyền là?

Xem đáp án » 30/05/2021 292

Câu 5:

Trong sự phân hạch của hạt nhân U92235,  gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 30/05/2021 284

Câu 6:

Phản ứng phân hạch là 

Xem đáp án » 30/05/2021 261

Bình luận


Bình luận