Câu hỏi:

30/05/2021 947

Nếu dùng nơtron chậm có năng lượng cỡ 0,01eV bắn vào hạt nhân U235 thì thông tin nào sau đây là sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

U92235+n01U92236XZ1A1+XZ2A2+kn01+200MeV

 A - sai

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng phân hạch là

Xem đáp án » 30/05/2021 381

Câu 2:

Cho các hạt nhân U92235;U92238;H24e  và P94239u . Hạt nhân không thể phân hạch là:

Xem đáp án » 30/05/2021 381

Câu 3:

Hạt nhân U92235 hấp thụ một hạt nơtron thì vỡ ra thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Đây là 

Xem đáp án » 30/05/2021 376

Câu 4:

Trong sự phân hạch của hạt nhân U92235,  gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 30/05/2021 298

Câu 5:

Điều kiện để xảy ra phản ứng dây truyền là?

Xem đáp án » 30/05/2021 295

Câu 6:

Phản ứng phân hạch là 

Xem đáp án » 30/05/2021 277

Bình luận


Bình luận