Câu hỏi:

14/06/2021 313

Viết số 3704 thành tổng theo mẫu: 8540=8000+500+40

3704=............+............+............

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

Theo mẫu ta thấy:

Số 3704 gồm: 3 nghìn, 7 trăm, 4 đơn vị.

Nên 3704=3000+700+4

Vậy các số cần điền lần lượt là: 3000 ; 700 ; 4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Xem đáp án » 14/06/2021 617

Câu 2:

Điền tiếp các số thích hợp vào dãy số sau: 3800; 3900; 4000; ……; ………

Xem đáp án » 14/06/2021 461

Câu 3:

Điền tiếp các số thích hợp vào dãy số sau:

4200; 4700; ……….; …………; 6200; 6700

Xem đáp án » 14/06/2021 451

Câu 4:

Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Xem đáp án » 14/06/2021 364

Câu 5:

Số: Mười ba nghìn năm trăm sáu mươi tư viết là ………..

Xem đáp án » 14/06/2021 353

Câu 6:

Viết số 12638 thành tổng theo mẫu: 8540=8000+500+40

12638=............+..........+............+.....+......

Xem đáp án » 14/06/2021 289

Bình luận


Bình luận