Câu hỏi:

15/06/2021 332

Biết chu vi hình vuông là P = 768cm. Độ dài cạnh hình vuông đó là …….. cm

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

Ta có chu vi hình vuông là 768cm

Độ dài cạnh hình vuông là: 768:4=192 (cm)

Đáp số: 192 cm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết chu vi hình vuông bằng P. Độ dài cạnh hình vuông là ……… cm với P = 432cm

Xem đáp án » 15/06/2021 515

Câu 2:

Hình vuông ABCD có tổng độ dài hai cạnh là c. Tính chu vi hình vuông với c = 364 cm. Chu vi hình vuông là ……….cm.

Xem đáp án » 15/06/2021 298

Câu 3:

Một hình vuông ABCD có độ dài cạnh là a. Tính chu vi hình vuông với a=14 dam. Chu vi hình vuông ABCD là ……….cm.

Xem đáp án » 15/06/2021 278

Câu 4:

66×533 gọi là biểu thức có chứa một chữ đúng hay sai?

Xem đáp án » 15/06/2021 271

Câu 5:

38b×4 gọi là biểu thức có chứa một chữ đúng hay sai?

Xem đáp án » 15/06/2021 261

Câu 6:

Muốn tính giá trị của biểu thức 63×m khi biết giá trị của m ta thay giá trị của m vào biểu thức 63×m rồi thực hiện tính đúng hay sai?

Xem đáp án » 15/06/2021 251

Bình luận


Bình luận