Câu hỏi:

16/06/2021 133

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số gồm 38 chục triệu, 4 triệu, 23 nghìn viết là …………..

Trả lời:

Hướng dẫn giải:

Ta thấy:

38 chục triệu = 30 chục triệu + 8 chục triệu = 3 trăm triệu + 8 chục triệu

23 nghìn = 20 nghìn + 3 nghìn = 2 chục nghìn + 3 nghìn

Số gồm 38 chục triệu, 4 triệu, 23 nghìn hay chính là:

3 trăm triệu, 8 chục triệu, 4 triệu,  2 chục nghìn, 3 nghìn

Nên được viết là: 384 023 000

Vậy số cần điền là 384 023 000

Lưu ý : Khi viết số ta viết từ trái sang phải hay từ hàng cao đến hàng thấp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số gồm 11 chục triệu, 84 nghìn, 3 nghìn, 45 chục viết là ……………

Xem đáp án » 16/06/2021 149

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số bốn trăm linh hai triệu không trăm linh một nghìn sáu trăm ba mươi viết là ………..

Xem đáp án » 16/06/2021 124

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Số gồm 80 trăm nghìn đọc là:

Xem đáp án » 16/06/2021 120

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Lớp triệu gồm các hàng nào?

Xem đáp án » 16/06/2021 101

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 60 trăm nghìn = ………. triệu

Xem đáp án » 16/06/2021 96

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »