Câu hỏi:

16/06/2021 44

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số sáu trăm bảy mươi ba triệu hai trăm linh tư nghìn bốn trăm viết là ………….

Trả lời:

Hướng dẫn giải:

Số sáu trăm bảy mươi ba triệu hai trăm linh tư nghìn bốn trăm gồm: 6 trăm triệu, 7 chục triệu, 3 triệu, 2 trăm nghìn, 4 nghìn, 4 trăm

Nên được viết là: 673 204 400

Vậy đáp án cần điền là: 673 204 400

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Viết số sau thành tổng theo mẫu: 3 984 003 = 3000 000 + 900 000 + 80 000 + 4000 + 3

7 308 805 = ……………………

Xem đáp án » 16/06/2021 103

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Viết số sau thành tổng theo mẫu:

3 984 003 = 3000 000 + 900 000 + 80 000 + 4000 + 3

8 705 003 = ………………………..

Xem đáp án » 16/06/2021 103

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Số 706 400 350 đọc là:

Xem đáp án » 16/06/2021 102

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Số tròn chục liền sau số 890 876 321 gồm 80 chục triệu , 900 chục triệu , 80 chục nghìn , 6 nghìn, 33 chục. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 16/06/2021 98

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Số 6 703 050 đọc là:

Xem đáp án » 16/06/2021 97

Câu 6:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số 475 386 400 có các chữ số thuộc lớp triệu lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp là ………..; ……….; ………

Xem đáp án » 16/06/2021 90

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »