Câu hỏi:

17/06/2021 38

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 1000 dag  = ………….. kg

Trả lời:

Hướng dẫn giải:

Ta thấy: 100 dag = 1 kg nên 1000 dag = 10 kg

Vậy số cần điền là: 10

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Xe thứ nhất chở được 140 tạ thóc, xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 120 kg thóc.

Xe thứ ba chở được số  thóc bằng 15 số thóc mà xe thứ nhất và xe thứ hai chở được.

Vậy cả ba xe chở được ………………  kg thóc

Xem đáp án » 17/06/2021 68

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Xe thứ nhất chở được 8 tấn thóc, xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 4 tạ thóc.

Xe thứ ba chở được số thóc bằng 14 số thóc mà xe thứ nhất và xe thứ hai chở được.

Vậy cả ba xe chở được ………. yến thóc

Xem đáp án » 17/06/2021 67

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Bác Quân có một cân đĩa, một quả cân 1kg, một quả cân 2 kg. Nếu bác Quân muốn lấy 9 kg gạo thì bác phải cân ít nhất mấy lần?

Xem đáp án » 17/06/2021 63

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 14 của 200 tạ = …… kg

Xem đáp án » 17/06/2021 61

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 300 yến 8 kg =  ………. tấn ……… kg

Xem đáp án » 17/06/2021 58

Câu 6:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 14 tấn 27 kg x 3  = ………. Hg

Xem đáp án » 17/06/2021 58

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »