Câu hỏi:

20/06/2021 58

Số sản phẩm của bốn tổ sản xuất được trong ba tháng

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết:

Nếu chỉ tiêu đặt ra là trong 3 tháng trung bình mỗi tổ sản xuất được 4500 sản phẩm thì bốn tổ đã đạt chỉ tiêu chưa?

Trả lời:

Đáp án A

Biểu đồ trên nói về số sản phẩm 4 tổ sản xuất được trong 3 tháng

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Tổ 1 sản xuất được 3800 sản phẩm

Tổ 2 sản xuất được 5000 sản phẩm

Tổ 3 sản xuất được 4500 sản phẩm

Tổ 4 sản xuất được 6200 sản phẩm

Trung bình mỗi tổ sản xuất được số sản phẩm là:

(3800 + 5000 + 4500 + 6200) : 4 = 4875 (sản phẩm)

Mà 4875 > 4500 nên các tổ đã đạt được chỉ tiêu đề ra

Vậy ta chọn đáp án:  A. Đã đạt

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số áo và quần ba người thợ may đã may trong hai ngày

Nhìn vào biểu đồ và cho biết:

Nếu ta cứ ghép một chiếc áo và một chiếc quần thành một bộ quần áo thì người thợ may nào đã may trọn các bộ quần áo mà không bị dư ra cái áo hay cái quần nào?

Xem đáp án » 20/06/2021 134

Câu 2:

Số mật ong ba nhà đã thu được

Nhìn vào biểu đồ và cho biết: Nhà chú Trung thu được nhiều hơn nhà cô Huệ …….. lít mật ong.

Xem đáp án » 20/06/2021 133

Câu 3:

Số chiếc áo bốn tổ công nhân đã may được trong ba tháng

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết: Sắp xếp các tổ theo số chiếc áo mà từng tổ may được theo thứ tự từ bé đến lớn?

Xem đáp án » 20/06/2021 123

Câu 4:

Số học sinh của bốn khối lớp của trường tiểu học Hà Thanh

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết: Nếu khối lớp 5  có 5 lớp thì trung bình mỗi lớp có ………….. học sinh

Xem đáp án » 20/06/2021 112

Câu 5:

Số con bò và con trâu ba nhà đang nuôi.

Nhìn vào biểu đồ và cho biết: Nhà ai chỉ nuôi bò?

Xem đáp án » 20/06/2021 112

Câu 6:

Số bóng vàng và bóng xanh ba cửa hàng đã bán trong một tuần

Nhìn vào biểu đồ và cho biết:

Trong một tuần cửa hàng thứ hai (cửa hàng 2) và cửa hàng thứ ba (cửa hàng 3)

bán được số quả  bóng vàng  là ………..quả

Xem đáp án » 20/06/2021 110

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »