Câu hỏi:

10/11/2019 364

Số lượng đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là :

Trả lời:

Đáp án D

Định hướng tư duy giải

Định hướng tư duy giải

+) amin bậc 1 : CH3CH2CH2NH2 ; (CH3)2CHNH2

+) amin bậc 2 : CH3CH2NHCH3

+) amin bậc 3 : (CH3)3N

Có 4 đồng phân

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 11/11/2019 13,909

Câu 2:

Phenylamin là amin

 

Xem đáp án » 10/11/2019 5,359

Câu 3:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

 

Xem đáp án » 11/11/2019 3,900

Câu 4:

Hỗn hợp X gồm amin không no (có một liên kết C=C), đơn chức mạch hở Y và ankin Z. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X sinh ra N2, 0,37 mol CO2 và 0,34 mol H2O. Cho toàn bộ lượng X trên vào dung dịch chứa AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa (gam) thu được gần nhất với:

 

Xem đáp án » 11/11/2019 2,942

Câu 5:

Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

 

Xem đáp án » 10/11/2019 2,800

Câu 6:

Hợp chất NH2–CH2 – COOH có tên gọi là:

Xem đáp án » 11/11/2019 2,233

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »