Câu hỏi:

10/11/2019 83

Cho c cht sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T). Dãy gồm c cht đu tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là:

 

Trả lời:

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 11/11/2019 14,025

Câu 2:

Phenylamin là amin

 

Xem đáp án » 10/11/2019 5,461

Câu 3:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

 

Xem đáp án » 11/11/2019 3,929

Câu 4:

Hỗn hợp X gồm amin không no (có một liên kết C=C), đơn chức mạch hở Y và ankin Z. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X sinh ra N2, 0,37 mol CO2 và 0,34 mol H2O. Cho toàn bộ lượng X trên vào dung dịch chứa AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa (gam) thu được gần nhất với:

 

Xem đáp án » 11/11/2019 3,030

Câu 5:

Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

 

Xem đáp án » 10/11/2019 2,822

Câu 6:

Hợp chất NH2–CH2 – COOH có tên gọi là:

Xem đáp án » 11/11/2019 2,246

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »