Câu hỏi:

10/11/2019 99

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hin tưng

T

Quỳ tím

Quỳ tím chuyn màu xanh

Y

Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng

Kết tủa Ag trng sáng

X, Y

Cu(OH)2

Dung dịch xanh lam

Z

Nước brom

Kết tủa trng

X, Y, Z, T ln lượt là:

Trả lời:

Đáp án A

Định hướng tư duy giải

Nhìn thấy T làm quỳ hóa xanh nên ta loại ngay C và D

Y có tráng bạc nên loại B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 11/11/2019 14,125

Câu 2:

Phenylamin là amin

 

Xem đáp án » 10/11/2019 5,533

Câu 3:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

 

Xem đáp án » 11/11/2019 3,944

Câu 4:

Hỗn hợp X gồm amin không no (có một liên kết C=C), đơn chức mạch hở Y và ankin Z. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X sinh ra N2, 0,37 mol CO2 và 0,34 mol H2O. Cho toàn bộ lượng X trên vào dung dịch chứa AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa (gam) thu được gần nhất với:

 

Xem đáp án » 11/11/2019 3,100

Câu 5:

Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

 

Xem đáp án » 10/11/2019 2,830

Câu 6:

Hợp chất NH2–CH2 – COOH có tên gọi là:

Xem đáp án » 11/11/2019 2,260

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »