Câu hỏi:

10/11/2019 517

Hỗn hợp E chứa ba peptit X, Y, Z (MX<MY<MZ; nY:nZ=2:3) đều mach hở và tổng số nguyên tử oxi trong E là 9. Thủy phân hoàn toàn một lương E cần vừa đủ 0,44 mol NaOH thu được 45,48 gam hỗn hợp ba muối của Gly, Ala, Val. Nếu lấy toàn bộ lượng X trong E rồi đốt cháy thì thu được 0,68 mol CO2. Phần trăm khối lượng của Y trong E gần nhất với?

Trả lời:

Đáp án A

Định hướng tư duy giải

Vì tổng số nguyên tử oxi trong E là 9 nên X, Y, Z đều phải là đipeptit.

Ta có:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 11/11/2019 14,125

Câu 2:

Phenylamin là amin

 

Xem đáp án » 10/11/2019 5,533

Câu 3:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

 

Xem đáp án » 11/11/2019 3,944

Câu 4:

Hỗn hợp X gồm amin không no (có một liên kết C=C), đơn chức mạch hở Y và ankin Z. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X sinh ra N2, 0,37 mol CO2 và 0,34 mol H2O. Cho toàn bộ lượng X trên vào dung dịch chứa AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa (gam) thu được gần nhất với:

 

Xem đáp án » 11/11/2019 3,101

Câu 5:

Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

 

Xem đáp án » 10/11/2019 2,830

Câu 6:

Hợp chất NH2–CH2 – COOH có tên gọi là:

Xem đáp án » 11/11/2019 2,260

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »