Câu hỏi:

04/08/2021 125

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi hết quãng đường AB với vận tốc 52 km/giờ trong 1,5 giờ. Vậy để đi hết quãng đường đó trong 1 giờ thì ô tô đó phải đi với vận tốc … km/giờ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Quãng đường AB dài:

52 x 1,5 = 78 (m)

Để đi hết quãng đường đó trong 1 giờ thì ô tô phải đi với vận tốc là:

78 : 1 = 78 (km/giờ)

Đáp số: 78 km/giờ

ĐÁP ÁN ĐÚNG :78

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Lúc 7 giờ 12 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 57 km/giờ. Sau đó 20 phút một ô tô khác cũng đi từ A đến B với vận tốc 72,2 km/giờ đuổi theo ô tô thứ nhất. Vậy thời điểm hai xe gặp nhau là lúc … giờ … phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 284

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi hết quãng đường AB với vận tốc 48 km/giờ trong 2,5 giờ. Vậy để đi hết quãng đường đó trong 3 giờ thì ô tô đó phải đi với vận tốc … km/giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 234

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 38 km/giờ. Sau 1,5 giờ, một xe ô tô cũng đi từ A đến B với vận tốc 68 km/giờ. Vậy sau … giờ thì ô tô đuổi kịp xe máy kể từ lúc xe máy bắt đầu đi.

Xem đáp án » 04/08/2021 224

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

An đi xe đạp từ A đến B. Sau khi đi với vận tốc 18 km/giờ trong 1 giờ 12 phút thì An đi tiếp bằng xe máy với vận tốc 32 km/giờ trong 2 giờ. Vậy quãng đường AB dài … km

Xem đáp án » 04/08/2021 199

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Hai tỉnh A và B cách 86km. Lúc 6 giờ 30 phút, một người đi xe máy từ A với vận tốc 43 km/giờ. Vậy người đó đến tỉnh B lúc … giờ … phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 194

Câu 6:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi quãng đường dài 85,5km hết 1,5 giờ. Vậy ô tô đi hết quãng đường dài 114km trong … giờ nếu giữ nguyên vận tốc.

Xem đáp án » 04/08/2021 167

Câu 7:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi quãng đường dài 85km với vận tốc 50 km/giờ và đến B lúc 10 giờ. Vậy nếu ô tô đến B muộn hơn 40 phút thì ô tô phải xuất phát lúc … giờ … phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 164

Bình luận


Bình luận