Câu hỏi:

04/08/2021 127

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 18 km/giờ. Sau 3 giờ, một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 38 km/giờ. Vậy kể từ lúc xe máy bắt đầu đi thì hai xe sẽ gặp nhau sau … giờ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hiệu vận tốc của hai xe là:

38 - 18 = 20 (km)

Quãng đường xe đạp đi trong 3 giờ là:

18 x 3 = 54 (km)

Thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp là:

54 : 40 = 2,7 (giờ)

Đáp số: 2,7 giờ

ĐÁP ÁN ĐÚNG: 2,7

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Lúc 7 giờ 12 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 57 km/giờ. Sau đó 20 phút một ô tô khác cũng đi từ A đến B với vận tốc 72,2 km/giờ đuổi theo ô tô thứ nhất. Vậy thời điểm hai xe gặp nhau là lúc … giờ … phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 284

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi hết quãng đường AB với vận tốc 48 km/giờ trong 2,5 giờ. Vậy để đi hết quãng đường đó trong 3 giờ thì ô tô đó phải đi với vận tốc … km/giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 234

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 38 km/giờ. Sau 1,5 giờ, một xe ô tô cũng đi từ A đến B với vận tốc 68 km/giờ. Vậy sau … giờ thì ô tô đuổi kịp xe máy kể từ lúc xe máy bắt đầu đi.

Xem đáp án » 04/08/2021 224

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

An đi xe đạp từ A đến B. Sau khi đi với vận tốc 18 km/giờ trong 1 giờ 12 phút thì An đi tiếp bằng xe máy với vận tốc 32 km/giờ trong 2 giờ. Vậy quãng đường AB dài … km

Xem đáp án » 04/08/2021 199

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Hai tỉnh A và B cách 86km. Lúc 6 giờ 30 phút, một người đi xe máy từ A với vận tốc 43 km/giờ. Vậy người đó đến tỉnh B lúc … giờ … phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 194

Câu 6:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi quãng đường dài 85,5km hết 1,5 giờ. Vậy ô tô đi hết quãng đường dài 114km trong … giờ nếu giữ nguyên vận tốc.

Xem đáp án » 04/08/2021 167

Câu 7:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi quãng đường dài 85km với vận tốc 50 km/giờ và đến B lúc 10 giờ. Vậy nếu ô tô đến B muộn hơn 40 phút thì ô tô phải xuất phát lúc … giờ … phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 164

Bình luận


Bình luận