Câu hỏi:

04/08/2021 87

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi quãng đường dài 85km với vận tốc 50 km/giờ và đến B lúc 10 giờ. Vậy nếu ô tô đến B muộn hơn 40 phút thì ô tô phải xuất phát lúc … giờ … phút.

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thời gian để ô tô đi hết quãng đường AB là:

85 : 50 = 1,7 (giờ)

Đổi: 1,7 giờ = 102 phút = 1 giờ 42 phút

Thời điểm ô tô xuất phát nếu đến B lúc 10 giờ là:

10 giờ - 1 giờ 42 phút = 8 giờ 18 phút

Để đến B muộn hơn 40 phút thì ô tô xuất phát lúc:

8 giờ 18 phút + 40 phút = 8 giờ 58 phút

Đáp số: 8 giờ 58 phút

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 8 ; 58

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi hết quãng đường AB với vận tốc 48 km/giờ trong 2,5 giờ. Vậy để đi hết quãng đường đó trong 3 giờ thì ô tô đó phải đi với vận tốc … km/giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 94

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi quãng đường dài 85,5km hết 1,5 giờ. Vậy ô tô đi hết quãng đường dài 114km trong … giờ nếu giữ nguyên vận tốc.

Xem đáp án » 04/08/2021 91

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Khúc sông AB dài 140km. Hai ca nô xuất phát cùng lúc nhưng ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 38 km/giờ và 42 km/giờ. Vậy hai ca nô gặp nhau sau … giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 88

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Quãng đường AB gồm 1 quãng đường bằng và 1 quãng đường dốc. An đi từ A đến B với vận tốc trên đường bằng là 30 km/giờ và vận tốc đường dốc là 35 km/giờ. Vậy quãng đường AB dài … km biết thời gian An đi trên đoạn đường bằng là 1,5 giờ và đường dốc là 15 phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 86

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

An đi xe đạp từ A đến B. Sau khi đi với vận tốc 18 km/giờ trong 1 giờ 12 phút thì An đi tiếp bằng xe máy với vận tốc 32 km/giờ trong 2 giờ. Vậy quãng đường AB dài … km

Xem đáp án » 04/08/2021 85

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »