Câu hỏi:

04/08/2021 69

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Lúc 8 giờ 15 phút, hai ô tô khởi hành cùng 1 lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 65 km/giờ. Vậy quãng đường AB dài … km biết hai xe gặp nhau lúc 10 giờ 57 phút.

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thời gian hai xe gặp nhau là:

10 giờ 57 phút - 8 giờ 15 phút = 2 giờ 42 phút

Đổi: 2 giờ 42 phút = 162 phút = 2,7 giờ

Tổng vận tốc của hai xe là:

60 + 65 = 125 (km/giờ)

Quãng đường AB dài:

125 x 2,7 = 337,5 (km)

Đáp số: 337,5 km

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 337,5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi hết quãng đường AB với vận tốc 48 km/giờ trong 2,5 giờ. Vậy để đi hết quãng đường đó trong 3 giờ thì ô tô đó phải đi với vận tốc … km/giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 94

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi quãng đường dài 85,5km hết 1,5 giờ. Vậy ô tô đi hết quãng đường dài 114km trong … giờ nếu giữ nguyên vận tốc.

Xem đáp án » 04/08/2021 91

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Khúc sông AB dài 140km. Hai ca nô xuất phát cùng lúc nhưng ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 38 km/giờ và 42 km/giờ. Vậy hai ca nô gặp nhau sau … giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 88

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi quãng đường dài 85km với vận tốc 50 km/giờ và đến B lúc 10 giờ. Vậy nếu ô tô đến B muộn hơn 40 phút thì ô tô phải xuất phát lúc … giờ … phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 87

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Quãng đường AB gồm 1 quãng đường bằng và 1 quãng đường dốc. An đi từ A đến B với vận tốc trên đường bằng là 30 km/giờ và vận tốc đường dốc là 35 km/giờ. Vậy quãng đường AB dài … km biết thời gian An đi trên đoạn đường bằng là 1,5 giờ và đường dốc là 15 phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 86

Câu 6:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

An đi xe đạp từ A đến B. Sau khi đi với vận tốc 18 km/giờ trong 1 giờ 12 phút thì An đi tiếp bằng xe máy với vận tốc 32 km/giờ trong 2 giờ. Vậy quãng đường AB dài … km

Xem đáp án » 04/08/2021 85

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »