Câu hỏi:

04/08/2021 79

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

An đi xe đạp từ A đến B. Sau khi đi với vận tốc 12 km/giờ trong 1 giờ 36 phút thì An dừng lại nghỉ 15 phút rồi tiếp tục đi với vận tốc 18 km/giờ. Vậy quãng đường AB dài  … km biết An đến B sau 3 giờ.

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đổi: 1 giờ 36 phút = 96 phút = 1,6 giờ

15 phút = 0,25 giờ

Thời gian An đi với vận tốc 18 km/giờ không tính thời gian nghỉ là:

3 giờ - 1,6 giờ - 0,25 giờ = 1,15 giờ

Quãng đường An đi với vận tốc 12 km/giờ là:

12 x 1,6 = 19,2 (km)

Quãng đường An đi với vận tốc 18 km/giờ là:

18 x 1,15 = 20,7 (km)

Quãng đường AB dài:

19,2 + 20,7 = 39,9 (km)

Đáp số: 39,9 km

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 39,9

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi hết quãng đường AB với vận tốc 48 km/giờ trong 2,5 giờ. Vậy để đi hết quãng đường đó trong 3 giờ thì ô tô đó phải đi với vận tốc … km/giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 94

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi quãng đường dài 85,5km hết 1,5 giờ. Vậy ô tô đi hết quãng đường dài 114km trong … giờ nếu giữ nguyên vận tốc.

Xem đáp án » 04/08/2021 91

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Khúc sông AB dài 140km. Hai ca nô xuất phát cùng lúc nhưng ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 38 km/giờ và 42 km/giờ. Vậy hai ca nô gặp nhau sau … giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 88

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi quãng đường dài 85km với vận tốc 50 km/giờ và đến B lúc 10 giờ. Vậy nếu ô tô đến B muộn hơn 40 phút thì ô tô phải xuất phát lúc … giờ … phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 87

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Quãng đường AB gồm 1 quãng đường bằng và 1 quãng đường dốc. An đi từ A đến B với vận tốc trên đường bằng là 30 km/giờ và vận tốc đường dốc là 35 km/giờ. Vậy quãng đường AB dài … km biết thời gian An đi trên đoạn đường bằng là 1,5 giờ và đường dốc là 15 phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 86

Câu 6:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

An đi xe đạp từ A đến B. Sau khi đi với vận tốc 18 km/giờ trong 1 giờ 12 phút thì An đi tiếp bằng xe máy với vận tốc 32 km/giờ trong 2 giờ. Vậy quãng đường AB dài … km

Xem đáp án » 04/08/2021 85

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »