Câu hỏi:

14/11/2019 2,928

Cho 3,36 lít CO2 ở đktc vào 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và BaOH2 0,5M. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là:

Trả lời:

Đáp án là B

, nOH- = 0,4 (mol) → nOH- >  2 nCO2 → OHdư 

CO2 + 2OH-  → CO32-  + H2O

0,15    0,3     0,3 (mol)

Có : =0,5.0,2 = 0,1 (mol)

= 0,1 mol → m = 0,1.197 = 19,7 (gam)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

Xem đáp án » 14/11/2019 19,805

Câu 2:

Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 14/11/2019 12,872

Câu 3:

Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 0,2M với 100 ml dung dịch HCl 0,1M được dung dịch X. pH của dung dịch X là

Xem đáp án » 14/11/2019 3,552

Câu 4:

Trộn 50 ml dung dịch HCl 0.12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M thu dược dung dịch X. pH dung dịch X là?

Xem đáp án » 14/11/2019 2,998

Câu 5:

Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là

Xem đáp án » 14/11/2019 2,399

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »