Câu hỏi:

13/08/2021 27,109

Điều không mong muốn của các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: nhận biết và phân tích

Cách giải: Các mước Tư bản phần lớn là các nước đế quốc có nhiều thuộc địa nên sự xuất hiện của XHCN ở Liên Xô  là một đối trọng với các nước tư bản chủ nghĩa.

→ Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác động tiêu cực mà cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đến nền kinh tế Việt Nam là gì?

Xem đáp án » 13/08/2021 9,725

Câu 2:

Nhận xét nào không đúng về 2 xu hướng bạo động và cải cách trong phong trào yêu nước từ đầu thế kỉ XX đến năm 1914?

Xem đáp án » 13/08/2021 3,677

Câu 3:

Điểm giống nhau trong nguyên nhân phát triển của Nhật Bản và các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 13/08/2021 931

Câu 4:

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, chúng ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù, trong đó nguy hiểm nhất là

Xem đáp án » 13/08/2021 544

Câu 5:

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từ những  năm 40 của thế kỷ XX đến năm 2000?

Xem đáp án » 13/08/2021 430

Câu 6:

Để lấy cớ đánh Bắc Kì lần thứ nhất, Pháp có hành động gì?

Xem đáp án » 13/08/2021 414

Bình luận


Bình luận