Câu hỏi:

13/08/2021 9,784

Tác động tiêu cực mà cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đến nền kinh tế Việt Nam là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: giải thích, phân tích

Cách giải: Do Việt Nam lúc này trở thành thuộc địa của Pháp cho nên nền kinh tế Việt Nam bị cột chặt vào nền Kinh tế Pháp .

→ Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều không mong muốn của các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) là

Xem đáp án » 13/08/2021 27,223

Câu 2:

Nhận xét nào không đúng về 2 xu hướng bạo động và cải cách trong phong trào yêu nước từ đầu thế kỉ XX đến năm 1914?

Xem đáp án » 13/08/2021 3,719

Câu 3:

Điểm giống nhau trong nguyên nhân phát triển của Nhật Bản và các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 13/08/2021 946

Câu 4:

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, chúng ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù, trong đó nguy hiểm nhất là

Xem đáp án » 13/08/2021 562

Câu 5:

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từ những  năm 40 của thế kỷ XX đến năm 2000?

Xem đáp án » 13/08/2021 440

Câu 6:

Để lấy cớ đánh Bắc Kì lần thứ nhất, Pháp có hành động gì?

Xem đáp án » 13/08/2021 425

Bình luận


Bình luận