Câu hỏi:

13/08/2021 3,677

Nhận xét nào không đúng về 2 xu hướng bạo động và cải cách trong phong trào yêu nước từ đầu thế kỉ XX đến năm 1914?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: giải thích, phân tích

Cách giải: hai xu hướng của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh không đối lập mà có sự bù trừ qua lại với nhau

→ Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều không mong muốn của các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) là

Xem đáp án » 13/08/2021 27,108

Câu 2:

Tác động tiêu cực mà cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đến nền kinh tế Việt Nam là gì?

Xem đáp án » 13/08/2021 9,725

Câu 3:

Điểm giống nhau trong nguyên nhân phát triển của Nhật Bản và các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 13/08/2021 931

Câu 4:

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, chúng ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù, trong đó nguy hiểm nhất là

Xem đáp án » 13/08/2021 544

Câu 5:

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từ những  năm 40 của thế kỷ XX đến năm 2000?

Xem đáp án » 13/08/2021 430

Câu 6:

Để lấy cớ đánh Bắc Kì lần thứ nhất, Pháp có hành động gì?

Xem đáp án » 13/08/2021 414

Bình luận


Bình luận