Câu hỏi:

15/08/2021 1,007

Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2/1945)?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Sgk Lịch sử 12, trang 5.

Cách giải:

Hội nghị Ianta (2 - 1945) đã đưa ra những quyết định quan trọng:

- Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

- Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

Chọn đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đường lối đối ngoại của Campuchia từ 1954 đến đầu năm 1970 là gì?

Xem đáp án » 15/08/2021 8,240

Câu 2:

Sự thất bại của phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX (đến 1918) chứng tỏ

Xem đáp án » 15/08/2021 6,043

Câu 3:

“Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc/ Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi” đã phản ánh sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

Xem đáp án » 15/08/2021 2,896

Câu 4:

Một đặc điểm chung của giai cấp công nhân Việt Nam so với giai cấp công nhân ở các nước tư bản Âu - Mĩ là

Xem đáp án » 15/08/2021 2,554

Câu 5:

Biện pháp trước mắt để giải quyết nạn đói sau cách mạng tháng Tám 1945 là gì?

Xem đáp án » 15/08/2021 1,555

Câu 6:

Ba nước đầu tiên ở châu Á biết tận dụng cơ hội Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc để giành chính quyền và tuyên bố độc lập là

Xem đáp án » 15/08/2021 1,254

Câu 7:

Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là:

Xem đáp án » 15/08/2021 1,110

Bình luận


Bình luận