Câu hỏi:

20/11/2019 1,002

Thủy phân hoàn toàn 443 gam triglixerit bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 46,0 gam glixerol và m gam muối. Giá trị của m là

Trả lời:

Đáp án A

Triglixerit + 3NaOH → Muối + Glixerol nNaOH = 3nglixerol = 1,5 mol.

► Bảo toàn khối lượng: m = 443 + 1,5 × 40 - 46 = 457(g) chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu không đúng là

Xem đáp án » 20/11/2019 3,423

Câu 2:

Phát biểu không đúng là:

Xem đáp án » 20/11/2019 2,732

Câu 3:

Hãy cho biết hợp chất nào sau đây không có trong lipit?

Xem đáp án » 20/11/2019 1,757

Câu 4:

Thủy phân trieste của glixerol trong môi trường axit thu được glixerol và hỗn hợp axit béo C17H35COOH và C15H31COOH. Số công thức cấu tạo trieste phù hợp với tính chất trên là

Xem đáp án » 20/11/2019 1,685

Câu 5:

Công thức nào sau đây là công thức của chất béo?

Xem đáp án » 20/11/2019 1,006

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »