Câu hỏi:

20/11/2019 3,468

Phát biểu không đúng là:

Trả lời:

Đáp án B

Dẫu ăn là chất béo Thành phần chứa C, H và O.

+ Dầu bôi trơn máy là các hiđrocacbon cao phân tử Thành phần gồm C và H.

B sai Chọn B    

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu không đúng là

Xem đáp án » 20/11/2019 4,843

Câu 2:

Thủy phân trieste của glixerol trong môi trường axit thu được glixerol và hỗn hợp axit béo C17H35COOH và C15H31COOH. Số công thức cấu tạo trieste phù hợp với tính chất trên là

Xem đáp án » 20/11/2019 2,332

Câu 3:

Hãy cho biết hợp chất nào sau đây không có trong lipit?

Xem đáp án » 20/11/2019 2,279

Câu 4:

Công thức nào sau đây là công thức của chất béo?

Xem đáp án » 20/11/2019 1,367

Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn 443 gam triglixerit bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 46,0 gam glixerol và m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 20/11/2019 1,234

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »