Câu hỏi:

21/11/2019 885

Trong các nhận định sau :

1)Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3-

2) NH4+ ở trong mô thực vậ được đồng hóa theo ba con đường : amin hóa , chuyển vị amin  và hình thành amit

3)Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu và là thành phần không thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng

4)Trong cây NO3- được khử thành NH4+

5) Hình thành amit là con đường khử độc NH4+  dư thừa đồng thời tạo nguồn dự trữ NH4+  cho quá trình tổng hợp amin cần thiết

Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hóa amin ở thực vật

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A.

Giải chi tiết:

Tất cả các ý kiến trên đều đúng ( tham khảo SGK Sinh học 11)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao sau khi bón phân cây khó hấp thụ nước

Xem đáp án » 21/11/2019 78,164

Câu 2:

Trong quang hợp, các nguyên tử oxi của CO­cuối cùng sẽ có mặt ở

Xem đáp án » 21/11/2019 41,601

Câu 3:

Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

Xem đáp án » 21/11/2019 40,518

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

Xem đáp án » 21/11/2019 34,619

Câu 5:

Khi nói về hô hấp ở thực vật, nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 21/11/2019 27,923

Câu 6:

Hô hấp ánh sáng xảy ra:

Xem đáp án » 21/11/2019 27,844

Câu 7:

Để nâng cao năng suất cây trồng, người ta không sử dụng biện pháp nào sau đày:

Xem đáp án » 21/11/2019 24,113

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900