Câu hỏi:

22/11/2019 2,540

Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

Trả lời:

Đáp án B

+ Các kim loại Fe, Al và Cr bị thụ động trong dung dịch HNO3 đặc nguội và dung dịch H2SO4 đặc nguội  Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch HCl dư?

Xem đáp án » 22/11/2019 11,827

Câu 2:

Có 4 dung dịch riêng biệt: HCl, CuCl2, FeCl3, HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

Xem đáp án » 22/11/2019 10,520

Câu 3:

Cho dãy các kim loại: Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

Xem đáp án » 22/11/2019 6,960

Câu 4:

Những tính chất vật lí chung của kim loại gây nên chủ yếu bởi nguyên nhân nào?

Xem đáp án » 22/11/2019 4,188

Câu 5:

Cho dãy các kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

Xem đáp án » 22/11/2019 3,868

Câu 6:

Trong các chất sau: Al, Fe, Ag, Zn. Chất nào không tác dụng với dung dịch HCl loãng ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 22/11/2019 2,956

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »