Câu hỏi:

22/11/2019 282

Cho dung dịch các chất sau: NaCl (X1), Na2CO3 (X2), NH4Cl (X3), CH3COONa(X4), AlCl3 (X5). Những dung dịch có pH > 7 là

Trả lời:

Đáp án B

● NaCl (X1): NaCl → Na+ + Cl || Na+ và Cl đều trung tính.

|| NaCl trung tính cho dung dịch có pH = 7  không thỏa.

● Na2CO3 (X2): Na2CO3 → 2Na+ + CO32– || Na+ trung tính.

CO32– + H2O HCO3 + OH  CO32– có tính bazơ.

|| Na2CO3 có tính bazơ cho dung dịch có pH > 7  thỏa mãn.

● NH4Cl (X3): NH4Cl → NH4+ + Cl || Cl trung tính. 

NH4+ + H2O NH3 + H3O+  NH4+ có tính axit.

|| NH4Cl có tính axit cho dung dịch có pH < 7  không thỏa.

● CH3COONa (X4): CH3COONa → CH3COO + Na+ || Na+ trung tính.

CH3COO + H2O CH3COOH + OH  CH3COO có tính bazơ.

|| CH3COONa có tính bazơ cho dung dịch có pH > 7  thỏa mãn.

● AlCl3 (X5): AlCl3 → Al3+ + 3Cl || Cl trung tính.

Al3+ + H2O Al(OH)2+ + H+  Al3+ có tính axit.

|| AlCl3 có tính axit cho dung dịch có pH < 7  không thỏa.

X2 và X4 thỏa mãn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch HCl dư?

Xem đáp án » 22/11/2019 11,841

Câu 2:

Có 4 dung dịch riêng biệt: HCl, CuCl2, FeCl3, HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

Xem đáp án » 22/11/2019 10,541

Câu 3:

Cho dãy các kim loại: Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

Xem đáp án » 22/11/2019 6,969

Câu 4:

Những tính chất vật lí chung của kim loại gây nên chủ yếu bởi nguyên nhân nào?

Xem đáp án » 22/11/2019 4,193

Câu 5:

Cho dãy các kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

Xem đáp án » 22/11/2019 3,872

Câu 6:

Trong các chất sau: Al, Fe, Ag, Zn. Chất nào không tác dụng với dung dịch HCl loãng ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 22/11/2019 2,962

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »