Câu hỏi:

24/11/2019 399

Cho hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức. Đem đốt cháy m gam X thì cần vừa đủ 0,465 mol O2sản phẩm cháy thu được chứa x mol CO2.Thủy phân hoàn toàn m gam X trong 90ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thì thu được 8,86 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no đơn chức, mạch hở . Đem đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối Y thì cần dùng 7,392 lit ( đktc) khí O2. Giá trị của x là:

Trả lời:

Đáp án D

Có:

Bảo toàn khối lượng:

Bảo toàn O:

Gọi số C trong ancol là t →nC(ancol) =0,9t

Khi đốt cháy X:

Bảo toàn C: nCO2 = nC(Y) + nC(ancol) =  0,29 + 0,9t (t nguyên dương)

Ta thấy t = 1 thì 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 24/11/2019 7,511

Câu 2:

Khi thủy phân a gam một chất béo X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H31COONa và m gam natri oleat C17H33COONa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 24/11/2019 5,047

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai ?

Xem đáp án » 24/11/2019 4,959

Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

(1) Chất béo tác dụng với dung dịch NaOH dư theo tỉ lệ mol 1 : 3.

(2) Các dung dịch protein đều cho phản ứng màu biure.

(3) Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.

(4) Hợp chất H2N-CH2-CH2-COOCH3 là este của alanin.

(5) Độ ngọt của saccarozơ kém hơn fructozơ.

(6) Trong môi trường bazơ, fructozơ chuyển hóa thành glucozơ.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 24/11/2019 3,725

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 4,2 gam este X, thu được 3,136 lít CO2(đktc) và 2,52 gam H2O. Tên gọi của X là?

Xem đáp án » 24/11/2019 3,098

Câu 6:

Chất nào dưới đây không phải là este ?

Xem đáp án » 24/11/2019 2,832

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »