Câu hỏi:

19/11/2021 3,297

Tập hợp Q là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 50. Viết tập hợp Q bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Gọi x là phần tử đặc trưng cho tập hợp Q.

Theo đầu bài ta có: x là số tự nhiên nên và 10 < x < 50.

Bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng, tập hợp A được viết: Q = {x ∈ Ν | 10 < x < 50}.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 19/11/2021 5,762

Câu 2:

Cho tập hợp K = {0; 5; 3; 4; 7}. Tập hợp K có bao nhiêu phần tử:

Xem đáp án » 19/11/2021 2,376

Câu 3:

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10.

a) Thay dấu “?” bằng dấu ∈ hoặc ∉: Luyện tập 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

b) Mô tả tập hợp M bằng hai cách.

Xem đáp án » 12/07/2024 2,236

Câu 4:

Gọi Q là tập hợp các nước tham gia khối ASEAN. Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án » 19/11/2021 1,790

Câu 5:

Cho các tập hợp sau:

X = {0};

Y = {1; 2; 3; …; 49; 50}.

N = {0;1;2;3;...}.

Trong các tập hợp trên tập hợp nào hữu hạn phần tử?

Xem đáp án » 19/11/2021 1,696

Câu 6:

Cho tập hợp U = { x ∈ Ν* |x là số lẻ}. Trong các số 3; 5; 6; 0; 7; 9 có bao nhiêu số không thuộc tập hợp U?

Xem đáp án » 19/11/2021 1,686

Bình luận


Bình luận