Câu hỏi:

25/11/2019 3,642

Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CHCH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

Trả lời:

Chọn đáp án D

Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp chứa liên kết đôi C=C hoặc vòng kém bền.

chỉ có H2NCH2COOH không thỏa (chỉ có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng) chọn D.

xt, to, p nCH2CHCl  [-CH2-CH(Cl)-]n.

● nCH2=CH2 xt, to, p (-CH2-CH2-)n.

● nCH2=CH-CH=CH2 xt, to, p (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trùng hợp vinyl xianua (acrilonitrin) thu được chất nào trong các chất sau?

Xem đáp án » 25/11/2019 8,523

Câu 2:

Phân tử khối trung bình của poli (vinyl clorua) (PVC) là 75000. Hệ số polime hóa của PVC là

Xem đáp án » 25/11/2019 6,461

Câu 3:

Trong các polime sau: (1) poli (metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli (etylen- terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án » 25/11/2019 5,830

Câu 4:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

Xem đáp án » 25/11/2019 3,809

Câu 5:

Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

Xem đáp án » 25/11/2019 3,407

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »