Câu hỏi:

25/11/2019 1,673

Cho 4 lọ dung dịch riêng biệt X, Y, Z, T chứa các chất khác nhau trong số 4 chất: (NH4)2CO3, NaHCO3, NaNO3, NH4NO3. Thực hiện nhận biết bốn dung dịch trên bằng dung dịch Ba(OH)2 thu được kết quả sau:

Chất X Y Z T

Hiện tượng Kết tủa trắng Khí mùi khai Không hiện tượng Kết tủa trắng, khí mùi khai

Nhận xét nào sau đây đúng?

 

Trả lời:

Đáp án D

X + Ba(OH)2 → Kết tủa trắng

=> X là NaHCO3.

2NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

• Y + Ba(OH)2 → khí mùi khai

=> Y là NH4NO3 => A sai, B sai.

2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3↑ + 2H2O

• Z + Ba(OH)2 → không hiện tượng.

=> Z là NaNO3 => C sai.

• T + Ba(OH)2 → Kết tủa trắng, khí mùi khai.

=> T là (NH4)2CO3 => D đúng.

(NH4)2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + 2NH3↑ + 2H2O

=> Chọn đáp án D.

 

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: NH4Cl, MgCl2,AlCl3,NaNO3 có thể dùng dung dịch

Xem đáp án » 25/11/2019 3,636

Câu 2:

Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 25/11/2019 3,350

Câu 3:

Cho 4 dung dịch: HCl, AgNO3, NaNO3, NaCl. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào cho dưới đây để nhân biết được các dung dịch trên ?

Xem đáp án » 26/11/2019 2,747

Câu 4:

Nhúng đũa thủy tinh thứ nhất vào dung dịch HCl đặc, đũa thủy tinh thứ 2 vào lọ đựng dung dịch chất X. Lấy hai đũa ra để gần nhau, thấy hiện tượng khói trắng. Chất X là chất nào trong các chất sau?

Xem đáp án » 25/11/2019 1,879

Câu 5:

Cho hai muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau:

X + Y → không xảy ra phản ứng; X + Cu → không xảy ra phản ứng;

Y + Cu → không xảy ra phản ứng; X + Y + Cu → xảy ra phản ứng;

X, Y lần lượt có thể là:

Xem đáp án » 25/11/2019 1,506

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »