Câu hỏi:

25/11/2019 2,242

Cho hai muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau:

X + Y → không xảy ra phản ứng; X + Cu → không xảy ra phản ứng;

Y + Cu → không xảy ra phản ứng; X + Y + Cu → xảy ra phản ứng;

X, Y lần lượt có thể là:

Trả lời:

Chọn đáp án A.

X: NaNO3 Y: NaHSO4.

  

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: NH4Cl, MgCl2,AlCl3,NaNO3 có thể dùng dung dịch

Xem đáp án » 25/11/2019 4,080

Câu 2:

Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 25/11/2019 3,823

Câu 3:

Cho 4 dung dịch: HCl, AgNO3, NaNO3, NaCl. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào cho dưới đây để nhân biết được các dung dịch trên ?

Xem đáp án » 26/11/2019 2,931

Câu 4:

Nhúng đũa thủy tinh thứ nhất vào dung dịch HCl đặc, đũa thủy tinh thứ 2 vào lọ đựng dung dịch chất X. Lấy hai đũa ra để gần nhau, thấy hiện tượng khói trắng. Chất X là chất nào trong các chất sau?

Xem đáp án » 25/11/2019 2,802

Câu 5:

Có 5 dung dịch NH3, HCl, NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH được đánh ngẫu nhiên là A, B, C, D, E. Giá trị pH và khả năng dẫn điện của dung dịch theo bảng sau:

Các dung dịch A, B, C, D, E lần lượt là?

 

Xem đáp án » 25/11/2019 2,231

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »