Câu hỏi:

02/12/2021 1,130

Các chiến sĩ trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác nào?

Các chiến sĩ trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác nào? (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay nửa bên trái?

Xem đáp án » 02/12/2021 19,140

Câu 2:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghỉ (cơ bản)?

Xem đáp án » 02/12/2021 17,871

Câu 3:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay bên phải?

Xem đáp án » 02/12/2021 13,724

Câu 4:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghiêm?

Xem đáp án » 02/12/2021 11,986

Câu 5:

So với động tác nghiêm, động tác nghỉ (cơ bản) có điểm gì khác biệt?

Xem đáp án » 02/12/2021 11,284

Câu 6:

Trong đội hình đang đi đều, chiến sĩ phải đổi chân ngay khi

Xem đáp án » 02/12/2021 9,650

Câu 7:

Khi thực hiện động tác nghiêm, chiến sĩ cần chú ý điều gì?

Xem đáp án » 02/12/2021 9,614

Bình luận


Bình luận