Câu hỏi:

02/12/2021 6,599

Khi thực hiện động tác chào cơ bản, sau khi nghe dứt động lệnh “THÔI”, chiến sĩ đưa tay phải xuống theo đường gần nhất và về tư thế

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay nửa bên trái?

Xem đáp án » 02/12/2021 19,184

Câu 2:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghỉ (cơ bản)?

Xem đáp án » 02/12/2021 17,901

Câu 3:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay bên phải?

Xem đáp án » 02/12/2021 13,746

Câu 4:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghiêm?

Xem đáp án » 02/12/2021 12,007

Câu 5:

So với động tác nghiêm, động tác nghỉ (cơ bản) có điểm gì khác biệt?

Xem đáp án » 02/12/2021 11,317

Câu 6:

Trong đội hình đang đi đều, chiến sĩ phải đổi chân ngay khi

Xem đáp án » 02/12/2021 9,678

Câu 7:

Khi thực hiện động tác nghiêm, chiến sĩ cần chú ý điều gì?

Xem đáp án » 02/12/2021 9,642

Bình luận


Bình luận