Câu hỏi:

02/12/2021 4,447

Thực hiện động tác chào cơ bản khi đội mũ mềm, dã chiến, đầu ngón tay giữa của chiến sĩ chạm vào

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay nửa bên trái?

Xem đáp án » 02/12/2021 19,158

Câu 2:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghỉ (cơ bản)?

Xem đáp án » 02/12/2021 17,879

Câu 3:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay bên phải?

Xem đáp án » 02/12/2021 13,727

Câu 4:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghiêm?

Xem đáp án » 02/12/2021 11,992

Câu 5:

So với động tác nghiêm, động tác nghỉ (cơ bản) có điểm gì khác biệt?

Xem đáp án » 02/12/2021 11,291

Câu 6:

Trong đội hình đang đi đều, chiến sĩ phải đổi chân ngay khi

Xem đáp án » 02/12/2021 9,655

Câu 7:

Khi thực hiện động tác nghiêm, chiến sĩ cần chú ý điều gì?

Xem đáp án » 02/12/2021 9,624

Bình luận


Bình luận