Câu hỏi:

07/12/2021 529

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

+) Ta có ƯCLN(15,17) = 1 nên 1517 là phân số tối giản. Do đó A đúng.

+) Ta có 25 = 52; 15 = 3.5 

Tích các thừa số chung và riêng với số mũ lớn nhất là: 3.52.

BCNN(15, 25) = 3.52 = 3.25 = 75. Do đó B sai.

+) 512+715=5.512.5+7.415.4=2560+2860=5360. Do đó C sai.

Suy ra D sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm bội chung và bội chung nhỏ nhất của 30 và 45

Xem đáp án » 13/07/2024 3,967

Câu 2:

Tìm bội chung nhỏ nhất của 21 và 14.

Xem đáp án » 13/07/2024 3,937

Câu 3:

Một số tự nhiên a khác 0 nhỏ nhất thỏa mãn a12 và a36. Khi đó a là:

Xem đáp án » 06/12/2021 3,829

Câu 4:

Tìm bội chung nhỏ hơn 200 của 3, 4 và 7.

Xem đáp án » 06/12/2021 3,513

Câu 5:

Cho biết BC(4, 6) = {0; 12; 24; 36; 48; …}. Hãy cho biết BCNN(4, 6).

Xem đáp án » 06/12/2021 2,816

Câu 6:

Tìm bội chung nhỏ nhất của các số sau:

a) 12 và 36;

b) 124 và 1.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,320

Câu 7:

Cho hai số tự nhiên 15 và 25. Tập hợp BC(15, 25) là:

Xem đáp án » 06/12/2021 2,259

Bình luận


Bình luận