Câu hỏi:

26/11/2019 202

Cho các phát biểu sau:

(1) Thứ tự dẫn điện của các kim loại: Ag > Au > Cu > Al > Fe

(2) Tính chất vật lý chung của kim loại gây nên bởi các electron tự do trong tinh thể kim loại.

(3) Fe (dư) tác dụng với khí Clo (đốt nóng) sẽ thu được muối FeCl2.

(4) Các kim loại khi tác dụng với S đều cần phải đun nóng.

(5) HNO3, H2SO4 (đặc, nguội) làm thụ động hóa Al, Fe, Cr.

(6) Vàng tây là hợp kim của Au, Ag và Cu.

(7) AgNO3 dư phản ứng với dung dịch Fe(NO3)2 thu được kết tủa.

(8) Cho Si vào dung dịch NaOH loãng có khí thoát ra.

Số phát biểu đúng là:

Trả lời:

Đáp án C

Định hướng tư duy giải

Các phát biểu đúng là: 2 – 5 – 6 – 7 – 8

(1). Sai Thứ tự dẫn điện của các kim loại: Ag > Cu > Au > Al > Fe.

(3). Sai  Fe (dư) tác dụng với khí Clo (đốt nóng) sẽ thu được muối FeCl3.

(4). Sai vì Hg có thể tác dụng với S ở nhiệt độ thường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 6 gam một oxit kim loại hóa trị II tác dụng vừa đủ với HCl cho 14,25 gam muối clorua của kim loại đó. Cho biết công thức oxit kim loại?

Xem đáp án » 26/11/2019 2,677

Câu 2:

Cho 4,8 gam kim loại X tác dụng với HCl dư được 4,48 lít H2 (đktc). X là

Xem đáp án » 26/11/2019 1,868

Câu 3:

Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là: 

Xem đáp án » 26/11/2019 1,504

Câu 4:

Cho các cation: Fe3+, Cu2+, Ag+, H+. thứ tự tăng dần tính oxi hóa là:

Xem đáp án » 26/11/2019 1,087

Câu 5:

Thí nghiệm nào sau đây xảy ra sự oxi hóa kim loại?

Xem đáp án » 26/11/2019 912

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây khi so sánh 3 kim loại Mg, Al, Cr là đúng?

Xem đáp án » 26/11/2019 770

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »