Câu hỏi:

26/11/2019 838

Phát biểu nào sau đây khi so sánh 3 kim loại Mg, Al, Cr là đúng?

Trả lời:

Đáp án B

Định hướng tư duy giải

Đáp án B đúng, các đáp án còn lại đều sai ở các điểm sau đây:

- Cr ở nhóm VIB trong bảng tuần hoàn.

- Al phản ứng với HCl theo tỷ lệ 1:3 trong khi Mg và Cr theo tỷ lệ 1:2.

- Tính khử giảm theo thứ tự Mg, Al, Cr.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 6 gam một oxit kim loại hóa trị II tác dụng vừa đủ với HCl cho 14,25 gam muối clorua của kim loại đó. Cho biết công thức oxit kim loại?

Xem đáp án » 26/11/2019 3,052

Câu 2:

Cho 4,8 gam kim loại X tác dụng với HCl dư được 4,48 lít H2 (đktc). X là

Xem đáp án » 26/11/2019 2,046

Câu 3:

Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là: 

Xem đáp án » 26/11/2019 1,673

Câu 4:

Cho các cation: Fe3+, Cu2+, Ag+, H+. thứ tự tăng dần tính oxi hóa là:

Xem đáp án » 26/11/2019 1,131

Câu 5:

Thí nghiệm nào sau đây xảy ra sự oxi hóa kim loại?

Xem đáp án » 26/11/2019 979

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »