Câu hỏi:

28/12/2021 332

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A – ma sát có hại vì làm mòn lốp xe

B – ma sát có lợi vì giúp thúc đẩy chuyển động

C – ma sát có hại vì làm mòn trục và bánh xe

D – ma sát có hại vì làm cản trở chuyển động của vật

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ma sát có hại trong trường hợp nào sau đây:

Xem đáp án » 28/12/2021 2,618

Câu 2:

Cho các hiện tượng sau:

(1) Khi đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã

(2) Ô tô đi trên đường đất mềm có bùn dễ bị sa lầy

(3) Giày đi mãi đế bị mòn gót

(4) Phải bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị (đàn cò)

Số hiện tượng mà ma sát có lợi là:

Xem đáp án » 28/12/2021 2,159

Câu 3:

Chọn câu đúng khi nói về lực ma sát:

Xem đáp án » 28/12/2021 1,841

Câu 4:

Hiếu đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng hai cách, hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng, hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào có lực ma sát lớn hơn?

Xem đáp án » 28/12/2021 612

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ma sát

Xem đáp án » 28/12/2021 327

Câu 6:

Khi xe đang chuyển động, muốn xe đứng lại, người ta dùng phanh xe để

Xem đáp án » 28/12/2021 248

Bình luận


Bình luận