Câu hỏi:

28/12/2021 664

Hiếu đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng hai cách, hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng, hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào có lực ma sát lớn hơn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có, lực ma sát trượt lớn hơn lực ma sát lăn

=> cách kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng có lực ma sát lớn hơn cách lăn vật trên mặt phẳng nghiêng.

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ma sát có hại trong trường hợp nào sau đây:

Xem đáp án » 28/12/2021 2,668

Câu 2:

Cho các hiện tượng sau:

(1) Khi đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã

(2) Ô tô đi trên đường đất mềm có bùn dễ bị sa lầy

(3) Giày đi mãi đế bị mòn gót

(4) Phải bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị (đàn cò)

Số hiện tượng mà ma sát có lợi là:

Xem đáp án » 28/12/2021 2,231

Câu 3:

Chọn câu đúng khi nói về lực ma sát:

Xem đáp án » 28/12/2021 1,880

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ma sát

Xem đáp án » 28/12/2021 344

Câu 5:

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

Xem đáp án » 28/12/2021 343

Câu 6:

Khi xe đang chuyển động, muốn xe đứng lại, người ta dùng phanh xe để

Xem đáp án » 28/12/2021 269

Bình luận


Bình luận