Trắc nghiệm Bài 28: Lực ma sát

  • 677 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khi xe đang chuyển động, muốn xe đứng lại, người ta dùng phanh xe để

Xem đáp án

Khi xe đang chuyển động, muốn xe đứng lại, người ta dùng phanh xe để tăng ma sát trượt.

Chọn đáp án B


Câu 2:

Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?

Xem đáp án

A – lực đàn hồi

B – lực ma sát lăn

C – lực ma sát trượt

D – lực ma sát trượt

Chọn đáp án A


Câu 3:

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

Xem đáp án

A – ma sát có hại vì làm mòn lốp xe

B – ma sát có lợi vì giúp thúc đẩy chuyển động

C – ma sát có hại vì làm mòn trục và bánh xe

D – ma sát có hại vì làm cản trở chuyển động của vật

Chọn đáp án B


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ma sát

Xem đáp án

A – đúng

B – sai, vì khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy để giúp vật dừng lại.

C – sai, vì khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy, thì vật mới tăng tốc độ được.

D – sai, vì lực ma sát lăn cản trở chuyển động của vật này lăn trên vật khác

Chọn đáp án A


Câu 5:

Hiếu đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng hai cách, hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng, hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào có lực ma sát lớn hơn?

Xem đáp án

Ta có, lực ma sát trượt lớn hơn lực ma sát lăn

=> cách kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng có lực ma sát lớn hơn cách lăn vật trên mặt phẳng nghiêng.

Chọn đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận