Câu hỏi:

28/12/2021 2,307

Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được chuyển hóa thành nhiệt năng? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong nồi cơm điện, năng lượng điện đã được chuyển hóa thành nhiệt năng.

Chọn đáp án B 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ sau?

Xem đáp án » 28/12/2021 6,755

Câu 2:

Bàn là (bàn ủi) khi hoạt động đã có sự chuyển hóa từ

Xem đáp án » 28/12/2021 4,844

Câu 3:

Hành động nào sau đây gây lãng phí năng lượng

Xem đáp án » 28/12/2021 2,517

Câu 4:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:

“ Khi quả bóng được giữ yên trên cao, nó đang tích lũy năng lượng dạng (1) … . Khi thả rơi, (2) …  của nó chuyển hóa thành (3) …” .

Xem đáp án » 28/12/2021 2,390

Câu 5:

Ở nhà máy nhiệt điện thì 

Xem đáp án » 28/12/2021 1,485

Câu 6:

Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì

Xem đáp án » 28/12/2021 959

Bình luận


Bình luận